Lev small whitebold

MEDIACE et JUDIKACE

Majekové konflikty řeším již od roku 1995.

Firma MEDIACE et JUDIKACE  byla založena nejdříve jako firma MEDIACE a následně v roce 1995 byla  rozšířena o  činnost JUDIKACE.  Po celou tuto dobu až současnosti se poskytovatel věnuje problematice tohoto mimosoudního řešení majetkových konfliktů se zaměřením na podnikatelské a občanské konflikty a také na přednáškovou činnost v této  oblasti.

 

JUDr. JAN KRAUS


,,Jsem garantem nabízených služeb, které poskytuji od roku 1995 jako mediační a rozhodčí služby, tedy nejsem v problému či sporu zástupcem kterékoliv ze stran. Postupem doby se však více zaměřuji na rozhodčí řízení neboli judikaci. Své znalosti a zkušenosti jsem zhodnotil svým dalším studiem, které jsem ukončil rigorózní zkouškou na PF UK v Praze na téma Mimosoudní řešení majetkových konfliktů. Tyto služby nadále poskytuji pod obchodním názvem MEDIACE et JUDIKACE. "