Lev small whitebold

JUDIKACE

Váš partner pro mimosoudní řešení majetkových konfliktů.

Ruce FACILITACE

Vyřešte mimosoudně váš majetkový problém společnou dohodou.

Facilitace je mimosoudní způsob zprostředkování a usnadňování řešení majetkových problémů za přítomnosti odborníka, na kterém se strany vzájemně dohodnou. Dohoda se sjednává předem při uzavírání smlouvy nebo po vzniku problému.  Facilitátor navrhuje stranám vzájemně výhodná řešení, která vedou k uzavření dohody a není zástupcem kterékoliv ze stran problému. Vůči stranám je nestranný a nezávislý. Toto jednání je neveřejné a končí zpravidla písemnou dohodou.

Kladivko JUDIKACE

Vyřešte mimosoudně váš majetkový spor vykonatelným rozhodnutím.

Judikace neboli rozhodčí řízení patří také mezi mimosoudní způsoby řešení majetkových sporů na kterém se strany dohodnou. Dohoda se sjednává při uzavírání smlouvy nebo  po vzniku sporu. Rozdíl rozhodčího řízení oproti facilitačnímu jednání je v přístupu stran k řešení sporu a v pozici stranami jmenovaného rozhodce, který není zástupcem kterékoliv ze stran, na kterého přenesou strany pravomoc spor rozhodnout. Vůči stranám je nestranný a nezávislý. Rozhodce vydává rozhodnutí ve formě usnesení nebo rozhodčího nálezu.  Toto řízení je neveřejné. Pokud povinný nesplní pravomocné rozhodnutí, může oprávněný navrhnout výkon tohoto rozhodnutí nebo exekuci.