Lev small whitebold

MEDIACE et JUDIKACE

Výše odměn a nákladů za poskytované služby.

Konzultace o problému nebo sporu v délce do 1hod.  1.000,- Kč
Konzultace o problému nebo sporu s návrhem řešení za 1 hod. 1.500,- Kč
Předběžná otázka z hodnoty sporu. 1.200,- Kč nebo 2,5%
Mediační, facilitační doložka nebo dohoda spolu s Návrhem na zahájení jednání, které platí obě strany rovným dílem.
Je započitatelná do nákladů případného projednání.
600,- Kč
Judikační doložka nebo judikační dohoda spolu se Žalobou na vydání rozhodčího nálezu, které platí zálohově zájemce.
Je započitatelná do nákladů případného řízení.
1.000,- Kč
Mediační jednání z hodnoty projednávaného problému, který platí společně obě strany rovným dílem. 1.200,- Kč nebo 2%
Facilitační jednání z hodnoty projednávaného problému, které platí společně obě strany rovným dílem. 1.200,- Kč nebo 3%
Judikační řízení z hodnoty rozhodovaného sporu, které platí zálohově žalobce. 1.200,- Kč nebo 5%
V ostatních případech:
do částky 50.000,- Kč  a nad částku 50.000,- Kč do částky 100.000,- Kč 1.000,- Kč nebo 2%
nad částku 100.000,- Kč 0,7%
nad částku 500.000,- Kč 0,35%
nad částku 1 000.000,- Kč 0,15%

Náklady za doložky, dohody, jednání, řízení a v ostatních případech zasílejte na účet vedený u Poštovní spořitelny Plzeň, čísllo účtu 235 452 378/0300, a do poznámky napište jméno, příjmení a důvod např. mediační doložka, facilitační dohoda a pod.