Lev small whitebold

JUDIKACE

Výše odměn a nákladů za poskytované služby.

Konzultace o problému nebo sporu v délce do 1hod.  1.500,- Kč
Konzultace o problému nebo sporu s návrhem řešení za 1 hod. 1.700,- Kč
Předběžná otázka z hodnoty sporu. 1.500,- Kč nebo 2,5%
Facilitační doložka nebo dohoda spolu s Návrhem na zahájení jednání platí obě strany rovným dílem. Je započitatelná do nákladů případného projednání. 750,- Kč
Judikační doložka nebo judikační dohoda spolu se Žalobou na vydání rozhodčího nálezu, které platí zálohově zájemce. Je započitatelná do nákladů případného řízení. 1.500,- Kč
Facilitační jednání z hodnoty projednávaného problému, které platí společně obě strany rovným dílem. 1.500,- Kč nebo 3%
Judikační řízení z hodnoty rozhodovaného sporu, které platí žalobce. 1.500,- Kč nebo 5%
V ostatních případech:
do částky 500.000,- Kč 2.000,-Kč nebo 1%
od částky 500.000,- Kč do částky 1 000.000 ,- Kč 0,5%
od částky 1 000.000,- Kč do částky 3 000.000,- Kč 0,2 %
od částky 3 000.000,- Kč  0,1 %
Odměnu lze také sjednat dohodou, pokud nelze postupovat jak výše uvedeno. Záloha činí 50%.  

Náklady za doložky, dohody, jednání, řízení a v ostatních případech zasílejte na účet vedený u Poštovní spořitelny Plzeň, čísllo účtu 235 452 378/0300, a do poznámky napište jméno, příjmení a důvod např. facilitační dohoda a pod.