Lev small whitebold

JUDIKACE

Elektronická deska facilitátora a rozhodce.

Elektronická deska facilitátora a rozhodce pro vyvěšení nedoručených písemností ve smyslu § 46a a násl. zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění.

Pokud není možno vložit doručované písemnosti do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, vyvěšuje se níže uvedené Sdělení o nedoručení těchto písemností na Elektronické desce facilitátora a rozhodce na stránkách www.judikace.cz/elektronicka-deska tak, aby se s jejím obsahem mohl adresát seznámit po dobu 30 dnů od vyvěšení v sídle mediátora, facilitátora a rozhodce Nad Týncem 1499/2a, 312 00 Plzeň 12 v úterý / čtvrtek od 9.00-11.30 hodin / od 13.00-16.00 hodin. Mobil: +420 773 561 888, E-mail: facilitator@judikace.cz, rozhodce@judikace.cz nebo požádat při splnění podmínek o zaslání na e-mailovou adresu.

 
Adresát/ka: Spisová značka: Písemnost k nahlédnutí:
Vyvěšeno dne: