Lev small whitebold

MEDIACE et JUDIKACE

Deska rozhodce umožňující dálkový přístup.

Deska rozhodce pro vyvěšení nedoručených písemností ve smyslu § 46a a násl. zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění.

Pokud není možno vložit doručované písemnosti do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, vyvěšuje se níže uvedené Sdělení o nedoručení těchto písemností na desce rozhodce tak, aby se s jejím obsahem mohl adresát seznámit po dobu 30 dnů od vyvěšení v sídle rozhodce, Nad Týncem 1499/2a, 312 00 Plzeň 12 vždy v úterý a čtvrtek od 9-11.30 hodin a od 13-16 hodin. Mobil: +420 607 723 024, E-mail: rozhodce@judikace.cz, www.judikace.cz.

 

Adresát/ka

Spisová značka:

Sdělení o vyvěšení:

Vyvěšeno dne: