Lev small whitebold

MEDIACE et JUDIKACE

Výše odměn a nákladů za poskytované služby.

První konzultace o konfliktu v délce do 1hod.

zdarma

Konzultace o konfliktu s návrhem řešení za 1 hod.

1.000,- Kč

Předběžná otázka z hodnoty konfliktu.

1.200,- Kč 2,5%

Mediační, facilitační doložka nebo dohoda spolu s Návrhem na zahájení jednání, které platí obě strany rovným dílem. Je započitatelná do nákladů případného projednání.

600,- Kč

Rozhodčí doložka nebo dohoda o rozhodci spolu se Žalobou na vydání rozhodčího nálezu, které platí zálohově zájemce. Je započitatelná do nákladů případného řízení.

1.000,- Kč

Mediace z hodnoty projednávaného problému, který platí společně obě strany rovným dílem.

1.200,- Kč 3%

Facilitace z hodnoty projednávaného problému, které platí společně obě strany rovným dílem.

1.200,- Kč 2%

Judikace z hodnoty rozhodovaného sporu, které platí zálohově žalobce.

1.200,-Kč 5%

První konzultace o konfliktu v délce do 1hod.

zdarma

Konzultace o konfliktu s návrhem řešení za 1 hod.

1.000,- Kč

Předběžná otázka z hodnoty konfliktu.

1.200,- Kč 2,5%

Mediační, facilitační doložka nebo dohoda spolu s Návrhem na zahájení jednání, které platí obě strany rovným dílem. Je započitatelná do nákladů případného projednání.

600,- Kč

Rozhodčí doložka nebo dohoda o rozhodci spolu se Žalobou na vydání rozhodčího nálezu, které platí zálohově zájemce. Je započitatelná do nákladů případného řízení.

1.000,- Kč

Mediace z hodnoty projednávaného problému, který platí společně obě strany rovným dílem.

1.200,- Kč 3%

Facilitace z hodnoty projednávaného problému, které platí společně obě strany rovným dílem.

1.200,- Kč 2%

Judikace z hodnoty rozhodovaného sporu, které platí zálohově žalobce.

1.200,-Kč 5%

Náklady za doložky, dohody, jednání a řízení zasílejte na účet vedený u Poštovní spořitelny Plzeň, číslo účtu 235 452 378/0300, a do poznámky napište jméno, příjmení a důvod např. mediační doložka, facilitační dohoda a pod.