Lev small whitebold

MEDIACE et JUDIKACE

Výše odměn a nákladů za poskytované služby.

Konzultace o problému nebo sporu v délce do 1hod.

1.000,- Kč se započtením do další platby

                                                                                                                                                                                                                                       Konzultace o problému nebo sporu s návrhem řešení za 1 hod.

1.000,- Kč

Předběžná otázka z hodnoty sporu.

1.200,- Kč nebo 2,5%

                                                                                                                                                                                                                  Mediační, facilitační doložka nebo dohoda spolu s Návrhem na zahájení jednání, které platí obě strany rovným dílem. Je započitatelná do nákladů případného projednání.

                                         600,- Kč

Judikační doložka nebo judikační dohoda spolu se Žalobou na vydání rozhodčího nálezu, které platí zálohově zájemce. Je započitatelná do nákladů případného řízení.

1.000,- Kč

Mediační jednání z hodnoty projednávaného problému, který platí společně obě strany rovným dílem.

1.200,- Kč nebo 2%

                                                                                                                                                                                                                       Facilitační jednání z hodnoty projednávaného problému, které platí společně obě strany rovným dílem.

                                      1.200,- Kč nebo 3%

                                                                                                                                                                                                                   Judikační řízení z hodnoty rozhodovaného sporu, které platí zálohově žalobce.

                                                                                                                                                                                                                   V ostatních případech:

do částky 100.000,- Kč                                                                           

nad částku 100.000,- Kč

nad částku 500.000,- Kč

nad částku 1 000.000,- Kč

                                     1.200,- Kč nebo 5%

                                           

1.000,- Kč nebo 2%

1,2%

0,9%

0,5%

 

Náklady za doložky, dohody, jednání, řízení  a v ostatních případech zasílejte na účet vedený u Poštovní spořitelny Plzeň, čísllo účtu 235 452 378/0300, a do poznámky napište jméno, příjmení a důvod např. mediační doložka, facilitační dohoda a pod.